Forskning kring hantering av komplexa system

Nästa generation JAS 39 Gripen och kärnkraftsindustrin är exempel på komplexa tekniska system som gynnas av forskning vid Luleå tekniska universitet.

I en ny doktorsavhandling visar industridoktoranden Olov Candell på olika sätt att hantera komplexa tekniska system, med JAS-systemet som studieobjekt.

Olov Candells forskning handlar om att anpassa modeller, metoder och verktyg som kan användas för att utforma supportlösningar och utveckla informationstjänster med koppling till JAS 39 Gripen. Flygplanet har ett avancerat och integrerat system av datorer och sensorer som under varje flygning samlar in mängder av data som bearbetas och anpassas. Därför är det viktigt med en infrastruktur som ger effektiv information. Det uppnås genom tjänster som enkelt förser systemens olika intressenter med rätt och anpassad information, i rätt tid.

– Det underlättar och effektiviserar användningen av komplexa tekniska system med höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. Några exempel på det är JAS 39 Gripen och Kärnkraftsindustrin, säger Olof Candell.

Avdelningen för drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet, som Olof Candell tillhör, driver tillsammans med Saab Aerotech, två forskningsprojekt. Ett handlar om att utveckla modeller och metoder för utveckling av begreppet  eMaintenance (elektroniskt underhåll) och det andra om eMaintance Infrastructure som är ett IT-stöd för att underlätta samarbete mellan operatörer, leverantörer och underleverantörer.

Olov Candell är industridoktorand vid Saab Aerotech och uppges genom sina studier ha hittat lösningar som underlättar och effektiviserar användningen av komplexa tekniska system.

Comments are closed.