Forskning i strykklass hos media

Medias bevakningen och analys av forskning är riktigt usel. Det framgår av en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet. Specialgranskningar och analyser har helt saknats under mätperioder över en tioårsperiod.

För en majoritet av Sveriges befolkning är massmedia den viktigaste källan för information om forskning. När allmänhetens förtroende för forskning och forskare under ett par år kring 2010 dalade beslutade Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet att undersöka om medierapporteringens inriktning kunde vara en orsak till det sjunkande förtroendet.
Nu släpps rapporten Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning, där tre frågor analyserats:
* Minskar allmänhetens förtroende för forskning och vetenskap till följd av medierapporter om forskningsfusk?
* Finns det ett samband mellan inriktningen på den generella rapporteringen om forskning och vetenskap (positiva/negativa nyheter) och allmänhetens förtroende?
* Är det i första hand medierapporteringens inriktning som påverkar allmänhetens förtroende för forskning, eller är andra faktorer viktigare?
I rapporten undersöks även hur de största svenska nyhetsmedierna rapporterar om forskning. Genomgången av artiklar och inslag i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro och SVT Rapports huvudsändning kl. 19.30 visar bland annat att grävande journalistik eller specialgranskningar om forskning inte alls förekommit under den undersökta perioden september månad 2002–2013. Medicin är det forskningsområde som får i särklass störst uppmärksamhet medan utbildningsvetenskap och humaniora får minst utrymme i medias rapportering.
Allmänhetens förtroende för forskning och forskare är en viktig fråga i dagens kunskapsintensiva samhälle. Attityderna till forskning påverkar förutsättningarna för att forskningsbaserad kunskap ska nå ut till och efterfrågas av den breda allmänheten. Attityderna har också betydelse för möjligheterna till statliga forskningssatsningar och förutsättningarna för dialog och samverkan mellan forskare och samhället i stort.
Rapporten är en del av projektet Vetenskapen i Samhället, ViS, där Vetenskap & Allmänhet tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 studerar allmänhetens inställning till forskare och vetenskap. Rapporten har skrivits av fil.dr Ulrika Andersson, undersökningsledare vid SOM-institutet. Studien har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.
Rapporten kan laddas ner från: http://www.v-a.se/downloads/varapport2014_3.pdf

Comments are closed.