Forskarskola med fokus på lärarutbildning och digitalisering

Högskolan Väst har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att digitalisera undervisningen.

– Det är en fantastisk möjlighet att få fortsätta vårt nationella samarbete med numera åtta lärosäten inom digitalisering i skolan, säger Lena Pareto, professor i informatik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst. Det blir en nationell kraftsamling som ger stor möjlighet att skapa nytta i samhället. För Högskolan Västs del ligger det mitt i prick med vår profil arbetsintegrerat lärande, AIL, med kopplingar till vår nya forskarutbildning inom AIL och den nya AIL-lärarutbildningen.
Den nya forskarskolan UPGRADE- Lärarutbildning och skolans digitalisering, blir en fortsättning på den befintliga forskarskolan GRADE och en förstärkning av forskningen kring digitalisering i skolan som många inom högskolans forskningsmiljö LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, arbetar med redan.
– Inom den befintliga forskarskolan GRADE bedrivs spännande forskning och mycket uppskattade forskarutbildningskurser har utvecklats inom skolans digitalisering, säger Lars Svensson, professor i informatik med inriktning mot AIL och representant för Högskolan Väst i GRADE. UPGRADE ger oss möjlighet att fortsätta arbetet med digitalisering inom lärarutbildning och skolväsendet i stort.
Forskaskolan heter UPGRADE och är ett nationellt samarbete mellan Högskolan i Gävle, KTH, Göteborgs Universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Linneuniversitetet, Mittuniversitetet samt Umeå Universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet. Forskarskolan UPGRADE kommer att anta minst nio doktorander de närmaste åren.
Vid Högskolan Väst kommer forskarskolan UPGRADE att kopplas till forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA.

Comments are closed.