Forskare kör MATLAB på HPC-datorer

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) har utsett MATLAB och MATLAB Distributed Computing Server (MDCS) som verktyg för att göra det möjligt för forskare vid alla svenska universitet att utnyttja resurser på de nationella datacentralerna för högpresterande beräkning (high-performance computing, HPC) och för att möjliggöra ett mer effektivt samarbete med kollegor över hela landet.

SNIC är en nationell forskningsinfrastruktur som skapats för att ge en balanserad och kostnadseffektiv uppsättning resurser och användarstöd för storskaliga beräkningar och datalagring. Med datacentra placerade på sex viktiga forskningsuniversitet uppfyller SNIC behoven hos forskare inom alla vetenskapliga discipliner genom en öppen ansökningsprocedur för att säkerställa att den bästa forskningen får stöd.
MDCS kommer att finnas på SNICs sex datacentra, vilket gör att forskare kan köra sina beräkningsintensiva MATLAB-program på SNICs beräkningskluster. Forskare kommer att kunna utveckla parallella MATLAB-applikationer på sina egna datorer och därefter storleksanpassa dem till SNICs infrastruktur inifrån MATLAB-miljön.

Comments are closed.