Forskare förbättrar trådlös kommunikation

Shoaib Amin, forskare vid Högskolan i Gävle, visar hur man kan förbättra prestanda hos sändare för trådlös kommunikation.

 

Shoaib Amin föreslår i sin avhandling flera metoder genom vilka sändares prestanda kan förbättras, både var gäller total energiförbrukning och ökad användning av radiospektrum. Utan ökad hårdvarukostnad genereras en mer effektiv energiförbrukning och bättre täckning.
Innehållet i avhandlingen har resulterat i ett antal artiklar som publicerats i internationella tidskrifter och konferenser.
Shoaib Amin är flygplansingenjör och kommer från Pakistan. Han kom till Högskolan i Gävle första gången 2009 för masterexamen. Därefter återvände han till Pakistan och arbete i flygplansindustrin men fick sedan möjlighet till en doktorandtjänst här.

Comments are closed.