Forskar tillsammans

IBM och Hitachi kommer l i ett tvåårigt samarbetsprojekt undersöka möjligheten att ytterliggare skala ned transistorelement under 32 nanometer.

Båda bolagen ser miniatyrisering som drivkraften för ytterliggare öka prestanda för datorchips. Geometrier ned mot 22 nanometer kommer att ha stor inverkan på elektriska egenskaperna för de individuella transistorena och forskningen kommer att inriktas på att bättre förstå de fysikaliska egenskaperna och att analysera elementen för att förbättra karakterisering och mätning av spridning av parametrar hos transistorerna. 

I samarbetsprojektet ingår ingenjörer från Hitachi High-Technologies och IBM’s Thomas J. Watson research Center i NewYork samt College of Nanoscale Science and Engineering’s Albany NanoTech Complex College.

IBM och Hitachi är som bolag verksamma i utveckling och produktion av servers. 

Comments are closed.