Försäljningen ned 32 procent på ett år

Enligt uppgifter från distributörsorganisationen Dmass var försäljningstappet av halvledare störst i Italien och Tyskland.

Jämfört med Q2 2008 har försäljningen av komponenter inom EMEA fram till och med Q2 2009 backat med i snitt 32,6 procent. Men i Italien var nedgången hela 40,3 procent och i Tyskland 34,3 procent.

– Med hänsyn till ordersituationen 2008 och i början av 2009 stod det klart att Q2 2009 skulle sluta i en katastrof i alla regioner och produktgrupper. Utsikterna för resten av 2009 är dock inte lika pessimistiska. Förhållandet order till fakturering (book to bill) var i juli stadigt högt och har skapat en viss förtröstan om att marknaden ska återvända. Inom några områden förväntar vi oss till och med flaskhalsar i tillgången. Det kommer dock att ta några år att komma tillbaka till samma nivåer som under tidiga 2007 års rekordförsäljning, vilken var 40 procent högre än under det förra kvartalet, säger Georg Steinberger, ordförande för Dmass.

Medan försäljningen i Italien och Tyskland backade mest klarade sig Frankrike (-27%) och England (-28%) bättre. Schweiz (-38,4%) och Östeuropa (-36,6%) hamnade under medel medan Beneluxländerna (-23,6%), Spanien/Portugal (-28,7%), Österrike (-29,6%) och resten av Europa (-17,9%) hamnade över medel. Den totala marknaden Q2 slutade på 869 miljoner euro och fördelat på de största marknaderna var försäljningen i Tyskland 282 miljoner euro, Italien 99 miljoner euro, UK 80 miljoner euro, och Frankrike 78 miljoner euro.
– Krisen har drabbat alla regioner. Det är uppseendeväckande att lågkostnadsregioner såsom Östeuropa drabbades mer är kärnregionerna, vilket innebär att styrkan i omkastningarna på marknaden i snitt är mycket högre ju längre ner man är i elektronikproduktionens näringskedja

Enskilt värst slog nedgången mot försäljningen av sensorer som tappade 47 procent. Kraftelektronik backade 40 procent och nedgången för diskreta komponenter och standardlogik blev runt 39 procent. Bland produktgrupperna var det bara minnen (-18%) och programmerbar logik (-25%) som hamnade över snittet. En produkt som dock klarade sig hyfsat var flashminnen, endast minus 2,4 procent.

Dmass (Distribution and Manufacturers Association of Semiconductor Specialist) är en icke vinstdrivande organisation med 33 aktiva medlemmar. Enligt Dmass representerar deras medlemmar mellan 80 och 85 procent av den totala europeiska distributionsmarknaden.

Comments are closed.