Formell verifiering som app

EDA-företaget OneSpin Solutions tar nu ytterligare ett steg för förenkla användningen av formell verifiering. En ny plattform, OneSpin 360 LaunchPad, kan licensieras av tredjepartstillverkare och ingå som del av applikationsspecifika verifieringsappar.


– Det finns massor av företag som tillverkar domänspecifika verifieringslösningar och kan dra nytta av formell verifiering, säger Dave Kelf, marknadschef för Onespin Solutions

– En gång i tiden försökte alla tillverkare av formella verifieringsverktyg övertyga användarna om att ta steget över till en helt ny och annorlunda verifieringsmetodik, säger Dave Kelf, marknadschef för Onespin Solutions. Det var inte lätt och det var egentligen bara i Japan och delvis i Europa som tekniken hade hyfsad framgång.

– Framgångarna började egentligen inte förrän verktygstillverkarna tog ett steg tillbaka och använde formella metoder i specifika delar av verifieringen. Det kan till exempel handla om att verifiera att en FPGA-implementation fungerar på samma sätt som originalversionen, eller att viktiga säkerhetskritiska krav i en viss konstruktion uppfylls.

Den här typen av domänspecifika tester kräver inte att konstruktörerna lär sig använda de formella verktygen fullt ut. Det minskar steget till användning och det minskar risken att använda ett nytt verktyg. Alla halvledartillverkare är extremt rädda för att "hoppa i fel tunna" och missa en komponentgeneration. Att komplettera den traditionella simuleringsbaserade verifieringen med formella dellösningar är OK. Att helt byta metodik är riskabelt.

Appar
Onespin Solutions har framgång med sina domänspecifika lösningar, men företaget tar nu ett tredje steg för att bredda användningen ytterligare. Man låter tredjepartstillverkare använda OneSpins verktyg som del av en egen lösning.

– Det finns massor av företag som tillverkar domänspecifika verifieringslösningar som kan dra nytta av formell verifiering, säger Dave Kelf. Men de kan förstås inte kräva att kunder köper hela vår verktygsplattform. Med OneSpin 360 LaunchPad kan de här företagen använda våra verktyg och integrera våra "motorer" i sina egna lösningar. Slutanvändaren behöver inte ens veta vad som ingår i lösningen.

Tanken är att efterlikna Apples AppStore, med massor av kompletta verifieringsappar för olika domäner. Det behöver inte ens handla om halvledarkonstruktion. Apparna är körbara i en rad verktygsflöden och alla "motorer" som behövs finns i appen.

Apptillverkaren måste förstås betala en licensavgift till OneSpin för att få skicka med deras plattform. Det kan handla om allt från några tusen dollar och uppåt, men i alla fall långt ifrån de priser som brukar gälla för verktyg av den här klassen.

Två företag som redan innan lanseringen nappat på den här modellen är Agnisys Inc och Tortuga Logic Inc.


Med OneSpin 360 LaunchPad är det möjligt att licensiera företagets verktyg för appar från tredjepartstillverkare.

Comments are closed.