Förlängt samarbete

CellaVision samarbete med Kitron resulterar i produktion av analysinstrument för 25MSEK per år. CellaVision AB  tecknar nytt avtal med kontraktstillverkaren Kitron AB i Karlskoga. Avtalet med Kitron är tvåårigt och innebär produktion av CellaVisions analysinstrument till ett värde av ca 25 MSEK årligen.

CellaVisions nya avtal tecknas i samband med Kitrons omstrukturering och flytt av sin produktionsenhet från Flen till Karlskoga och ersätter det tidigare avtalet från 2005. Det nya samarbetet innebär produktion av analysinstrumentet CellaVision® DM96 samt vidareutveckling av produktens optik och optronik.
 
 Vi imponeras av CellaVisions framgångar på marknaden och är glada över att kunna komplettera dem med vår kompetens inom produktion och utveckling", säger Johannes Lind, Kitrons Sverigechef.
 

CellaVision AB (publ) utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskorutvecklar,  Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Huvudkontoret finns i Lund och leds av VD Yvonne Mårtensson.Bolaget startade 1994 på koncept om automatisk mikroskopianalys som Christer Fåhreus och ingenjörer från LundsTekniska Högskola och Science Park

Comments are closed.