Förlängt avtal om kompilatorutveckling

Synopsys och ACE har förlängt sitt avtal om kompilatorverktyg. Samarbetet innebär att Synopsys använder CoSy-verktyget från ACE som en del av sin designmiljö för att snabbt ta fram applikationsspecifika processorer, kompletta med mjukvaruverktyg.

Att från grunden ta fram en kompilator för en ny processorarkitektur tar mycket lång tid. Då är det betydligt enklare att utgå från en "kompilatorgenerator", som den från holländska ACE, Associated Compiler Experts. De har lagt ner hundratals manår i utvecklingen av sin CoSy-generator och sedan många år är verktyget stabilt och man har kunnat koncentrera sig på allt effektivare algoritmer.
Synopsys använder CoSy-verktyget som bas för sitt verktyg, Processor Designer. Det innebär att ett företag som utvecklar en applikationsspecifik optimerad processormodul (ASIP), snabbt kan ta fram kompilatorer och de övriga verktyg som behövs för att få den nya modulen att fungera. Det är annars ett arbete som kan ta åratal.
Med Processor Designer går det att definiera en hårdvaruarkitektur utifrån en beskrivning i LISA (Language for Instruction Set Architectures). Processor Designer genererar därefter både RTL-kod för hårdvaruimplementeringen och simulator, länkare, assembler och debugger. Genom att integrera CoSy-verktyget i Processor Designer har det blivit möjligt att också generera en komplett C-kompilator.

Comments are closed.