Företag i avtal om Bluetooth- och NFC-lösningar

Green Hills Software och Stollman E+V GmbH har ingått samarbete runt medicinska tillämpningar, säkra accesstjänster och mobiltelebaserade betalningstillämpningar. Green Hills Software, Inc. har träffat avtal med Stollmann E+V GmbH, en utvecklare av kommunikationsprotokollsmjukvara, för att tillhandahålla Bluetooth- och NFC-lösningar (Near Field Communication). Det är en NFC-profil för realtidsoperativsystemet Integrity som ska ge NFC-enheter stöd för kontaktlösa säkra accesstjänster och mobilbetaltillämpningar.
Förutom NFC-profilen kommer Green Hills Software och Stollman också att gemensamt ta fram en Bluetooth HDP (Health Device Profile) för Integrity. Detta ska enligt de båda företagen ge utvecklare av medicinska enheter möjlighet att snabbt och effektivt konstruera i enlighet med standarderna från Bluetooth Special Interest Group (SIG) för att säkerställa interoperabilitet med andra medicinska enheter.

Kombinationen av Green Hills Softwares realtidsoperativsystem Integrity och kärnanpassade utvecklingsverktyg med Stollmans standardkompatibla protokollstackar är tänkt att ge utvecklare av inbäddade program en komplett utvecklingsmiljö för språkanpassade trådlösa tillämpningar, enligt de båda företagen.

Bluetooth-profiler definierar hur olika tillämpningar använder den trådlösa teknologin där Bluetooth sätter upp en förbindelse och utbyter data. Bluetooth Health Device Profile utvecklades för att garantera att enheter som används i medicinska tillämpningar samt hälso- och fitnesstillämpningar skall kunna överföra data på ett säkert och väldefinierat sätt med trådlös teknologi. Hälsomarknaden använder alltmer trådlös teknik för att sammankoppla enheter. De flesta kopplingarna är mellan en datorbaserad enhet till exempel en hemhälsoenhet, telemedicinsk enhet eller en dator och portabla sensorer som känner av hjärtfrekvens, blodtryck eller glukosnivå. Dataöverföringen sker transparant för användaren och kräver ingen fysisk anslutning. Trådlösa tillämpningar kan också lösgöra äldre från klumpigare övervakningssystem och befrämja rörligheten så man slipper vara bunden till ett rum eller en säng.

Comments are closed.