Förenklar produktionsflytt

Utflyttning av produktion till låglöneländer genererar inte alltid tänkta vinster. MTEK Consulting har utarbetat en modell för att effektivisera processen.

Många kontraktstillverkare i industrin upplever svårigheter med att få lönsamhet i transfereringsprojekt. Anledningen till flytt av tillverkning av produkter är i de flesta fall en upplevelse om att tillverkningskostnaden i och med detta skall sänkas. I många fall tar det dock tid innan denna flytt verkligen genererar en kostnadssänkning på grund av en mängd kostnadsdrivande faktorer som spelar in.
Tord Johnson, MTEC Consulting AB, beskriver i en rapport, med namnet "Rapid Transfer – a market opportunity", den transfereringsmodell som företaget har utarbetat.  Modellen skall säkerställa kvalitet, produktionsutfall och lönsamhet vid flytt av produkter från en fabrik till en annan. Om modellen följs utlovas lönsamhet inom 30 dagar efter beslut om transfereringen.
I ett aktuellt fall har man visat att 36 produkter från fem kunder, till ett sammanlagt värde av 50 MSEK, kunnat flyttas med bibehållen kvalitet, yield och lönsamhet på under åtta veckor.

Comments are closed.