Fordon ska simuleras tidigt

Framtidens bilar och lastbilar ska testas virtuellt tidigt i utvecklingsprocessen. Det är syftet med den fullsystemsimulator, baserad på generisk mjukvara, som nu ska utvecklas vid UMIT Research Lab i Umeå, tillsammans med industrin.

Claude Lacoursière, forskare och medgrundare till Algoryx, och projektkoordinatorn Mats Johansson vid UMIT Research Lab.

UMIT Research Lab vid Umeå universitet, Umeåföretaget Algoryx Simulation samt Scania, Volvo Personvagnar och Modelon finns med när teknik för nästa generations fordonssimulatorer ska utvecklas.

Samspelet mellan hårdvara, komplex mjukvara, föraren och omgivningen är avgörande för fordonets bränsleeffektivitet, manövrerbarhet och säkerhet. Detta skapar ett behov av att kunna testa det tänkta fordonets egenskaper på ett tidigt stadie och upptäcka eventuella systemfel långt innan det första prototypfordonet byggs.

För att möta det här behovet tilldelas det treåriga projektet Virtual Truck & Bus tio miljoner kronor från Energimyndigheten, via programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, och 26 miljoner från industrin. Målet är att utveckla teknologi och metodik för fullsystemsimulering långt tidigare i produktutvecklingscykeln än vad som i dag är möjligt. Projektet bygger vidare på teknologier utvecklade vid UMIT Research Lab inom det Vinnova-finansierade projektet Simovate.

De nya testmetoderna förväntas ge stora förbättringar för bränsleeffektivitet, manövrering och säkerhet på framtidens bilar och lastbilar.

– Ett stort problem med dagens simuleringsteknologier är att de är låsta till olika programvaror och dataformat som bygger på olika typer matematik. Det gör det svårt att koppla samman komponenterna till användbara fullsystemsimulatorer. Detta hämmar utvecklingen. Men nu har vi en ny lösning i sikte med solid matematisk grund och generisk mjukvara, säger Claude Lacoursière.

Det är också viktigt att kunna testa hårdvarukomponenter och mjukvarumodeller under utvecklingens gång.

– Att hålla fordonets alla modeller uppdaterade och med rätt detaljnivå för den funktion de vill testa är en stor utmaning för företag. Det är också ett forskningsområde vi berör i projektet, säger Mats Johansson.
Projektet Virtual Truck & Bus stöds av Energimyndigheten under utlysningen Fordonsstrategisk Forskning och Innovation och parter förutom UMIT Research Lab vid Umeå universitet är Scania, Volvo Personvagnar samt Algoryx Simulation och Modelon. Det löper över tre år och har en total budget på 35,8 miljoner kronor varav Umeå universitets del är 5,3 miljoner kronor.

Programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.