Förbättrat resultat för Inission

Kontraktstillverkaren Inission ökade under tredje kvartalet resultatet från 4,6 till 6,8 miljoner kronor.

– Tredje kvartalet har präglats av en hög efterfrågan från många av våra kunder och orderingången är fortsatt stark, säger Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB. Omsättning för kvartalet uppgick till 155 MSEK (160) och resultatet efter finansiella poster hamnade på 6,8 MSEK (4,6). Det är ett resultat vi är stolta över med tanke på att vi under perioden planerat och genomfört ett tre veckor långt semesteruppehåll.
För perioden 1 januari till 30 september blev nettoomsättningen 502 MSEK (525). Rörelseresultatet ökade till 26,4 MSEK (20,3) och resultat efter finansiella poster blev 23,6 MSEK (16,9).

Comments are closed.