FOI-forskare utvecklar falldetektor

Genom bildbehandling och sensorteknik kan tryggheten i hemmet ökas för äldre.

 

Bilden visar forskarna Joakim Rydell och
KG Stenborg när de agerar försökspersoner.

FOI uppger sig vara världsledande inom så kallad ”situational awarness”, som bygger på bildbehandling och sensorteknik. Den kan öka tryggheten för äldre genom larm som känner av om personer faller.

Forskare från FOI har demonstrerat ett system för falldetektion och som blev mycket uppmärksammat på Medicinteknikdagarna i Linköping i oktober. Demonstratorn detekterar när en person faller omkull och skulle till exempel kunna användas för att äldre personer ska kunna bo kvar hemma och ändå känna sig trygga.  Demonstratorsystemet bygger på en vidareutveckling av en kommersiell produkt som har tillgång till en vanlig visuell kamera och en avståndsmätande kamera. Projektet bedrivs i samverkan med Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, Hälsans Nya Verktyg och LeanLink. Projektledare är Steven Savage. Läs mer om FOI:s arbete inom falldetektion.

Comments are closed.