Flyttal på allvar i FPGA

Altera lägger nu in "hårda" flyttalsblock i några av sina Arria- och Stratix-komponenter. Det handlar om IEEE 754-kompatibla DSP-block och komponenter som tillverkas i 20 nm och 14 nm.

 

DSP-blocken är i första hand tänkta att göra FPGA-komponenterna mera attraktiva i avancerade tillämpningar som i radar, HPC (high performance computing) och medicinska utrustningar. Blocken arbetar med flyttal i enkel precision och är baserade på Alteras befintliga DSP-arkitektur. Blocken använder också det befintliga verktygsflödet för signalprocessorer.
Genom att "härda" grundläggande funktioner som DSP-block blir det möjligt att öka prestanda och minska energiförbrukningen, jämfört med om samma funktioner skall implementeras i programmerbar logik. På det här sättet blir det möjligt att nå upp till 1,5 TeraFLOPs i Arria-komponenter och hela 10 TeraFLOPs i Stratix 10-komponenter.
De hårda DSP-blocken läggs in i de befintliga Arria- och Stratix-komponenterna på 20 nm, respektive 14 nm-nivån.

Comments are closed.