Annons

Flyg ska på ledas på distans på LPI

Nu får även Linköpings flygplats (LPI) ett system för trafikledning på distans. Det är det tredje systemet som levereras av Saab i Sverige, efter flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik, och installationen ska ske under det fjärde kvartalet 2015. Även andra länder i Europa har tagit till sig konceptet för att sänka sina kostnader.

Luftfartsverket (LFV) har gett försvars- och säkerhetsföretaget Saab i uppdrag att installera sitt system Remote Tower – en teknik för att utöva flygtrafikledning på distans – på Linköpings flygplats.

Linköping flygplats blir därmed den tredje flygplatsen i Sverige där LFV kommer att bedriva flygtrafikledning på distans. Remote Tower är framtaget genom ett utvecklingssamarbete mellan LFV och Saab och i oktober i fjol godkände Transportstyrelsen LFVs operativa koncept för fjärrstyrda torn.

– Med fjärrstyrda torn tar LFV flygtrafikledning till en ny nivå. Vi är bara i början av en ny era. LFV är den första leverantören av flygtrafiktjänst som har fått ett operativt godkännande, säger Olle Sundin, generaldirektör på LFV.

Saabs Remote Tower kommer att installeras på Linköpings flygplats under det fjärde kvartalet 2015. Arbetet genomförs av Saab i Göteborg och Växjö.

För några veckor sedan meddelade LFV att Inom loppet av en månad hade sju kontrollcentraler i fem europeiska länder, däribland Sverige, driftsatt en ny version av ett gemensamt system för flygtrafikledning.

– LFV har tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Irland, Österrike och Kroatien det modernaste systemet i världen för flygtrafikledning. Flygtrafiken ökar och med detta står vi väl rustade att möta trafikökningen, sa LFVs generaldirektör Olle Sundin då.

Stig Brandwold, LFV, kooridinerar arbetet inom Coopans som samarbetsorganisationen heter. Syftet är att genom en samordnad utveckling och driftsättning av ett gemensamt flygtrafikledningssystem sänka kostnaderna.

– Utvecklingskostnaden för nya system och versioner är mycket stora. Genom samarbetet sänker vi våra egna kostnader, något som i slutänden är till gagn för hela flygbranschen.  Samtidigt möter vi EU-krav på att leverantörerna av flygtrafiktjänst ska sänka sina kostnader, säger Stig Brandwold.

Comments are closed.