Flir blev Årets Elektronikföretag

Flir Systems AB utnämndes idag till "Årets elektronikföretag". Prisutdelningen skedde på Elektronik i Nordens årliga evenemang "Branschpunschen" och bakom priset står IM-föreningen, Elektronikindustriföreningen och Elektronik i Norden. Priset har delats ut sedan 1981.

Arne Almerfors, vd för Flir Systems AB 
 Arne Almerfors, vd för Flir Systems AB


Flir Systems AB är en svensk verksamhet, med amerikansk ägare, som har haft god tillväxt och har en potential till att växa ännu mer i framtiden. Det är en högteknologisk verksamhet med 61 procents andel av världsmarknaden! Att Flir Systems AB exporterar 99 procent och inte finns med på svenska börsen är förklaringen till att detta är en "dold diamant".
Historien går tillbaka redan till 1964 då AGA började tillverka värmekameror för det infraröda området.
Under 90-talets andra hälft beslöt AGA, på företagsdoktorn Ulf Trolles inrådan, att enbart inrikta sig på gas och att därför sälja av alla andra verksamheter.
Arne Almerfors, vd för Flir Systems AB och president för koncernens thermographic division, kom 1995 till Agema, som bolaget hette då. Han berättar om överlåtelsen till Flir:
– Den skedde i december 1997. Anledningen till deras intresse var att vi (Agema) var först med att bygga värmekameror med okylda detektorer.
Då fanns det tre konkurrenter i världen som tillverkade värmekameror för termografi: Flir, Agema och Inframetrix. Efter köpet av Agema köpte Flir även Inframetrix: Tre konkurrenter blev så ett företag.
– Från det har vi kunnat behålla vår marknadsposition. Vi har idag 61 procent av världsmarknaden inom termografi, säger Arne Almerfors.
Övriga aktörer är Fluke, som har 19 procent, NEC som har 12 procent och i övrigt är resten små företag med någon eller några procents marknadsandel vardera.
Intressant är att köpet av Inframetrix ledde till att 60 procent av dess verksamhet i Boston flyttades över till Sverige.

Svenskt företag!
Flir har tre affärsområden med namnen Termography, Government systems och Commersial vision systems.
Termografi har 720 personer anställda i världen varav 300 finns i Danderyd.
– Den svenska verksamheten har ett tydligt ansvar för divisionen, säger Arne Almerfors och pekar på två faktorer varför företaget trots sin styrka, goda utveckling och högteknologiska inriktning kanske inte är så känt bland allmänheten: Dels är företaget inte börsnoterat i Sverige, dels är exportandelen hela 99 procent!
– Vi är en dold diamant, konstaterar Arne Almerfors.

Planerad expansion
Flir Systems AB har köpt Allgons fastighet i Arninge, i norra Stockholmsområdet. Dit flyttar nästa år 100 personer från en annan division. Arningefastigheten har 15 000 m2 yta, men kan byggas ut med ytterligare 20 000 m2.
– Vi kommer att samla den svenska verksamheten där, men det förutsätter en utbyggnad, särskilt som vi planerar för en expansion, säger Arne Almerfors.
1995 levererade Agema 400 – 600 kameror per år. Idag är siffran 25 000 kameror per år från divisionen för termografi.
– Om tre år räknar vi med att leverera 100 000 kameror per år.
Världsmarknaden var 541 miljoner dollar 2008. I år kommer siffran att vara lägre, på grund av lågkonjunkturen, men om tre år räknar Arne Almerfors med att det handlar om en marknad i storleksordningen 1 miljard dollar.
– Tack vare vår starka marknadsposition kan vi utveckla marknaden.

Lokala marknader
Flir Systems AB har bolag i 17 länder och distributörer i 48 länder.
– Vi valde tidigt att etablera oss lokalt för att kunna växa på dessa marknader.
Senaste etablering var i Sydkorea. Andra bolag finns exempelvis i Japan, Australien, Shanghai, Beijing och Guangzo.
Marknadsorganisation en är indelad i regionerna Amerika (Nord- Syd och Mellanamerika), EMEA och Asien/Stilla havsområdet.
De lokala organisationerna omfattar inte bara försäljning och teknikstöd utan även utbildningsverksamhet.
– Inom våra Infrared training center utbildade vi 9000 personer förra året.

Asien ökar
USA-försäljningen har minskat i år på grund av recessionen. Men Europaförsäljnignen har varit tämligen intakt och försäljningen i Asien har i år ökat med 55 procent!
För första gången är nu Kina den näst största exportmarknaden, efter USA.
Det innebär inte att Flir har planer på att tillverka i Kina. Risken för kopiering är alltför stor.
Flirkoncernen har en prisfördel i att man är självförsörjande vad gäller IR-sensorer – dessa tillverkas i Santa Barbara – och linser. Eftersom glas inte släpper igenom värme måste linselementen tillverkas i germanium. Det är ett dyrt material, men experiment pågår med andra material som kan bli billigare att använda i framtiden.
De mest avancerade kamerorna för termografi tillverkas i Sverige. Men sedan något år produceras alla billigare kameror i Tallin.
Prismässigt har det skett en fantastisk utveckling: Verksamhetens första kommersiella kamera kostade 120 000 dollar. Idag kostar den billigaste 1999 dollar, och billigare skall det bli:
– Om tre år räknar vi med att en värmekamera skall kunna köpas på en byggmarknad för ca 10 000 kronor.
Den marknaden kommer att drivas av behovet av att kunna göra IR-inspektioner och certifikat.
– Husspekulanter kommer att kräva avsyning med värmekamera för att inte riskera att köpa ett fuktskadat hus.
Sådan avsyning kan avslöja, dålig isolering, värmefickor, värmeläckage, dålig golvvärme och fukt. Man kan också se var el- och vattenledningar är dragna i väggar.
Produkter för byggbranschen kom till för tre år sedan. Den utgör idag det största segmentet inom divisionen för termovision.
En speciell marknad är termografi för upptäckt av gasläckor. Dessa kameror har en tillsats av vissa filter plus en optisk lösning. Kamerorna började tillverkas i Danderyd i våras. Tidigare utfördes den tillverkningen i Boston.

Nya marknader
I Japan undersöker nu Flir om det går att skapa en ny marknad för värmekameror till livsmedelsektorn. Man vill direkt kunna se om matvaror håller rätt temperatur. Att just den japanska marknaden för detta undersöks görs av tre skäl: Japaner äter mycket rå mat, Japan har en utvecklad lagstiftning och det finns ett stort kvalitetsmedvetande.
– Strategiskt sett testar vi marknad för marknad i stället för att gå ut brett. Om det japanska projektet faller väl ut kan vi börja bearbeta en ny marknad.
Arne Almerfors tror att en framtida, stor marknad kan bli bilverkstäder. Där kommer man att med termografi snabbt kunna avgöra om ett batteri till en hybridbil dras med dåliga celler.
Flirkoncernen omsätter totalt 1,1 – 1,15 miljarder dollar. Den svenska verksamheten omsättning har ökat från 40 miljoner kronor 1995 till 2,4 miljarder idag.

Comments are closed.