Flextronics säljer av kameraverksamhet

Flextronics meddelar att man har ingått ett definitivt avtal med DigitalOptics Corporation (DOC), ett helägt dotterbolag till Tessera Technologies, där DOC kommer att förvärva vissa tillgångar i Flextronics Vista Point Technologies kameramodul-verksamhet, inklusive patent och den Kina-baserade tillverkningen.

Flextronics kommer att behålla en del av Vista Point Technologies tillgångar och fokusera dessa på att leverera tillverkningstjänster.

Samtidigt meddelar Flextronics att man rekryterat Chris Cook till bolaget som chef för Power and Advanced Manufacturing Solutions. Han har mer än 20 års erfarenhet av att skapa, växa och forma differentierade företag inom halvledarindustrin och kommer närmast från Infineon Technologies där han ingått i ledningsgruppen, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.