Flerports vektoranalys upp till 20 GHz

08ZNBT20

Den nya R&S ZNBT20 från Rohde & Schwarz är den första flerports nätverksanalysator inom mikrovågsområdet som har 16 sant parallella och integrerade mikrovågsportar.

Konstruktionen utgår från nätverksanalysatorn R&S ZNBT8 (8,5 GHz) som har blivit uppgraderad till 20 GHz bandbredd. Enheten kan karakterisera flera mätobjekt samtidigt. Exekveringen sker parallellt utan behov av switchning vilket ger den produktivitet som efterfrågas vid produktionstest. Var och en av mätportarna uppfyller de mätprestanda som en 2-ports nätverksanalysator ger.
* 8-ports R&S ZNBT20 täcker frekvensområdet 100 kHz till 20 GHz och kan uppgraderas till 12 eller 16 portar.
* 4-ports R&S ZNBT8 täcker frekvensområdet 9 kHz till 8,5 GHz och kan uppgraderas till 12,16,20 eller 24 portar.
Det finns en option för R&S ZNBT20 som medger analys i tidsdomänen för att undersöka exempelvis ögondiagram och tidsförskjutningar (skew).

Comments are closed.