Flander köper Endevo

Det finländska test- och utvecklingsföretaget Flander har idag förvärvat det svenska företaget Endevo. Det sammanslagna företaget får omkring 500 anställda i Finland, Sverige och Kina, och en omsättning på 30 miljoner euro under 2008.

Flanders verksamhet är fokuserad på test och utveckling av mjukvara, huvudsakligen till telekomföretag. Företaget har speciellt hög kompetens inom Symbian, S60 och Linux, vilket är viktigt för dessa kunder. Man arbetar också med embedded-system och industriella styrsystem, men däremot inte med affärs- och logistiksystem, även om man kan testa sådana. Typiska produkter är plattformar, drivrutiner, multimedialösningar och användargränssnitt.
Endevo har sin styrka inom kvalitetssäkring och systemutveckling, huvudsakligen med LabView. Man har här ett nära samarbete med National Instruments i Austin, Texas. Man arbetar också med embedded-system och .net-applikationer samt system för ASIC-test.
– De båda företagens samlade kompetens är oerhört intressant för våra kunder, säger Sam Olnén som blir vd för de båda företagens verksamhet i Sverige. Kunderna ser intressanta fördelar hos Endevo inom bl a kvalitetssäkring. Endevo är också ledande i Sverige och Norden inom LabView, och detta är något som våra kunder i Finland efterfrågar. En annan viktig sak är att vi vill växa, bl a för att kunna ta större uppdrag.
– För oss är Flanders kompetens inom S60, Symbian och Linux mycket intressanta, säger Endevos vd Rune Nordlander. Vår stora kund i Lund går ju över till S60. En annan fördel för oss är Flanders verksamhet i Kina. Allt fler vill lägga ut projekt där. Tillsammans blir de båda företagen också mycket konkurrenskraftiga globalt. Vad vi kan konkurrera med är kvalitet, även i bemärkelsen rätt produkter och rätt funktionalitet tillsammans med användarvänlighet.

Comments are closed.