Flamskyddsmedel patentskyddat i USA

Det svenska företaget Paxymers meddelar att deras patent inom halogenfria och giftfria flamskyddsmedel nu har godkänts i USA och det kan öppna upp för en ny marknad för företaget.


Flamskyddsmedel används idag i en mängd olika produkter, allt från fordon och byggelement till elledningar, datorer och annan elektronik. Deras uppgift är att fördröja brandförloppet om olyckan skulle vara framme och ge större möjligheter att undslippa branden.

Men de bromerade och klorerade flamskyddsmedel som ännu idag används i stor utsträckning har som bekant långtgående miljöpåverkan och är även farliga att andas in.

Paxymers flamskyddsmedel, som nu alltså fått patentskydd i USA, är miljöanpassat och innehåller inga gifter. Att få ett så starkt patent inom en så genomlyst bransch ses som ett stort genombrott och patentet i USA öppnar enligt företaget upp goda chanser att föra ut Paxymer över världen på ett kraftfullt sätt.

Anm.
Flamskyddsmedlet marknadsförs under varumärket Paxymer – samma namn som på företaget.

Comments are closed.