Fem miljoner till nya antennkretsar

Sivers Wireless har beviljats 496 070 Euro inom PARALIA, ett nytt EU-projekt, ”EU HORIZON Research and Innovation Actions Project”, som lanserades den 1 januari och syftar till att utveckla grundläggande innovationer inom området för fordons- och flygtillämpningar. Projektet koordineras av Aristoteles-universitet i Thessaloniki i Grekland och kommer att pågå under hela perioden januari 2023 till juni 2026. Den totala EU-finansieringen för PARALIA uppgår till 4 995 910 Euro.

Konsortiet samlar sex industriella partners och tre akademiska institut och forskningsinstitut i värdekedjan PIC och Photonic Systems.

Projektet syftar till att demonstrera banbrytande prestanda genom att möjliggöra en smidig, energieffektiv och lågkostnads-multisensor som kombinerar RADAR- och LiDAR-teknologier och genom att omarbeta sensorernas ekosystem möjliggör ultrahög upplösning på ultralånga avstånd, avgörande för nuvarande och futuristiska fordons- och flygtillämpningar.

Projektet är inriktat på en kraftfull gemensam LiDAR/RADAR optisk s.k. ”multibeam beamforming”-plattform som kommer att utvecklas baserat på klassens bästa linjära optiska operatorarkitekturer för flera portar som utnyttjar den synergin mellan InP och SiN integrationsplattformar.

Sivers Wireless kommer att driva specifikationen, designen och karaktäriseringen av en tvådimensionell s.k. ”beamforming” 77-GHz bilradarfrontend som kan integreras med den gemensamma LIDAR/RADAR-plattformen i projektet. Den 64-kanaliga radarfrontenddesignen kommer att bygga på den omfattande erfarenheten av millimetervågs-RFIC och antenndesign inom det trådlösa 5G-området i företaget.

– Det här är ett fantastiskt tillkännagivande av Sivers Semiconductors som en “top tier”- leverantör att bli utvald till detta projekt, säger Anders Storm, VD Sivers Semiconductors. Vi har genom vår affärsenhet Photonics arbetat med Lidar-sensorer för användarfall inom fordonstillämpningar och att nu erhålla EU-finansiering för Radarapplikationer som en möjlig ny marknad inom Wireless är mycket uppmuntrande.

Sivers Wireless är en affärsenhet inom Sivers Semiconductors AB. Huvudkontoret ligger i Kista.

Comments are closed.