Får nytt söktillstånd i Norrland

Bergsstaten, som är en enhet inom myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU), har beviljat det svenska prospekteringsbolaget Orezones ansökan om undersökningstillstånd för bland annat litium, niob och tantal i Sollefteå kommun. Företaget har samtidigt tecknat samarbetsavtal med två australienska bolag som berör prospekteringen.

Området omfattar 900 hektar och är beläget i Sollefteå kommun i Västernorrlands län och undersökningstillstånd gäller initialt i tre år samt kan därefter förlängas. Medan ansökan behandlats har Orezone förhandlat fram ett avtal med de australiska privata bolagen Haustella Pty Ltd och Wilron Marine Pty Ltd. Avtalet innebär att Orezone redan nu får sina kostnader tillbaka och inte har några som helst vidare kostnader eller förpliktelser i det som kallas ”litiumprojektet”. Orezones andel i en eventuell framtida produktion utgörs av royalties. Orezones partners kommer att starta inledande arbeten under årets fältsäsong.  Under den kommande fältsäsongen kan Orezone därför nu fokusera på sitt huvudprojekt i Dorotea där bolaget arbetar främst med sällsynta jordartsmetaller (s.k. REE).

Comments are closed.