Fältstyrkemätare för mobiloperatörer

Anritsu har utvecklat ett system för fältstyrkemätning med sin handhållna spektrumanalysator Spectrum Master MS271xE eller med sin basstationsanalysator MT8212E/MT8213E.

För fältstyrkemätningarna krävs Anritsus isotropiska antenn. Den täcker 0,7 GHz till 6 GHz och består av en 3-axlars E-fältsensor med inbyggda RF-omkopplare, mikroprocessor och minne. De tre sensorerna är ortogonalt placerade gentemot varandra för att möjliggöra sändning/mottagning i ett sfäriskt strålningsmönster. På detta sätt kan all utstrålning inom antennens geografiska position mätas med hjälp av ”Spectrum master” eller ”Cell master”, oberoende av riktning.
Över ett brett frekvensområde mäts spektrum med denna optionen för E-fältsmätning. Total utstrålning av alla källor kan mätas över önskat frekvensband. Med denna option kan man också mäta utstrålningen av modulerade signaler inom speciella frekvensband, som de för LTE, TD-LTE och WCDMA.
Mätresultaten kan extrapoleras för att få fram värsta fallet vid högtrafik.
Analysatorerna medger ett antal automatiska funktioner. Bland annat kan man ställa in begränsningsnivåer för önskat spektrum och lagra värdet för att senare åter kunna ta fram det. Pass/fail visas på skärmen så att användaren genast får del av mätresultatet. Dessutom lagras alla mätdata automatiskt i det interna minnet.

 

Comments are closed.