Fallande priser på displayer

Trots ökad efterfrågan faller nu priserna på små och medelstora displayer.

Från iSupply rapporteras att små eller medelstora displayer, 9 tum eller mindre, nu säljs i allt större volymer. Det är den kinesiska marknaden som har drivit upp behovet. Trots det väntas priserna falla med 5 procent per kvartal i år.
Faktorer som påverkar är dels att mobiltelefontillverkarna väntar lägre försäljningsvolymer. Dock är lagren av displayer små i världen och många företag planerar att tillverka andra typer av apparater än just mobiltelefoner. Taiwanesiska displaytillverkare försöker ta marknadsandelar från sina japanska konkurrenter genom att sänka priserna.

Comments are closed.