Extrem trafikökning i mobilnäten

Den mobila datatrafiken kommer att öka fyrfaldigt i Sverige mellan 2014 och 2019, spår Cisco. För att klara trycket måste mobilnäten kompletteras med small cell-teknik, intelligent styrning av näten och IP-access hela vägen till basstationerna.


Nät- och internetföretaget Cisco har i en kartläggning för andra gången tagit fran siffror som rör datatrafiken i Sverige. I rapporten  Cisco Visual Networking Index framgår det att trafiken i de svenska mobildatanäten beräknas öka med 33 procent per år från 2014, och ligga på hisnande 132 petabyte per månad år 2019. Motsvarande siffra för 2014 är 32 petabyte per månad. Den enorma tillväxten beror till stor del på en ökad användning av streamad video i högre kvalitet, men även på allt fler avancerade mobila enheter och M2M-uppkopplingar.

– De svenska mobilnäten måste anpassas för att klara videoleverans av högre kvalitet. Detta märks främst för att många användare upplever att datakapaciteten tar slut redan i mitten på månaden. För att klara kapacitetstrycket och bygga lönsamma mobilnät i framtiden måste operatörerna i Sverige börja använda small cells, öka användningen av IP-access till basstationerna samt bygga mobilnät med intelligent styrning, säger Jonas Malmgren, Sverigechef för operatörer på Cisco.

Jämfört med snittet i västra Europa och övriga världen ligger Sverige långt före de andra länderna i användningen av mobil datatrafik, även om ökningstakten har minskat något. Mobiltrafiken per användare i Sverige kommer 2019 att vara cirka 14,3 gigabyte per månad, jämfört med knappt 3,8 gigabyte per månad 2014, en ökning med cirka 29 procent per år. Motsvarande siffra för Västra Europa ligger på 5,8 gigabyte per månad 2019 och 916 megabyte per månad 2014, en ökning med cirka 45 procent per år.

Fler resultat från rapporten:

  • Den svenska mobila datatrafiken kommer att vara 132 petabyte per månad 2019, vilket motsvarar 33 miljoner dvd-filmer varje månad.
  • I Sverige kommer den mobila videotrafiken att drygt femdubblas de närmaste fem åren, en ökning med cirka 40 procent per år. (Den mobila videotrafiken ökar mer än den totala mobila datatrafiken som väntas fyrdubblas under samma period.
  • Globalt väntas den mobila datatrafiken tiodubblas de kommande fem åren. I Västra Europa väntas den mobila datatrafiken sjudubblas under samma period.
  •  Smarta uppkopplingar kommer att stå för 97 procent av den globala mobila trafiken 2019, en ökning från 88 procent 2014.

5 miljoner smartphones kopplades upp mot mobilnätet i Sverige under 2014.

Comments are closed.