Exportrekord i Göteborgsregionen

Fordonsindustrin drar upp Göteborgsregionens varuexport till ny rekordnivå. Förra året sålde regionens företag exportvaror för 83 miljarder kronor. Ökningen var tre gånger så snabb som för Sveriges totala export, enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport.

 

Höstens förväntningar på en högkonjunktur är infriade och Göteborgsregionen positiva utveckling med landets högsta sysselsättningstillväxt och lägsta arbetslöshet förstärks nu av en kraftfull exporttillväxt. Effekten på arbetsmarknaden är påtaglig med ökad sysselsättning och rekordmånga lediga jobb annonserade.
– Samtidigt som varuexporten växte med 15 procent under 2015 ökade antalet lediga jobb i Göteborgsregionen rekordartat. 7 111 lediga platser annonserades under 2015 vilket är en ökning med hela 47,1 procent jämfört med föregående år, säger Henrik Einarsson, etableringschef vid Business Region Göteborg.
Bäst gick det för transportmedelsindustrin som ökade med drygt 30 procent. Mätt i kronor var tillväxten 18 miljarder inom denna produktgrupp. Även andra produktgrupper som datorer, elektronik, kemi och läkemedel visade en starkare tillväxt en normalt.
– Dollarn och pundet har stärkts mot kronan, men valutaeffekterna är bara en del av förklaringen till regionens exporttillväxt. Att Göteborgsregionens varuexport växer tre gånger så snabbt som Sveriges totala export beror till stor del på transportmedelsindustrins kraftiga tillväxt.
USA håller fast i sin position som landets viktigaste exportmarknad. Bara Belgien, där båda Volvobolagen har fabriker, är större. Varuexporten till USA och Storbritannien ökade med drygt 50 procent jämfört med året före. Även varuexporten till Frankrike, Tyskland och Kina ökade starkt.
Göteborgsregionens tillväxt bidrog även till en stark exportuppgång för Sverige som helhet. Varuexporten för hela Sverige ökade med 5 procent för helåret 2015 och Svensk BNP ökade med 4,1 procent. Sista kvartalet 2015 var BNP-tillväxten 1,3 procent.
Trots turbulens i omvärlden med flyktingströmmar inom EU, Storbritanniens eventuella utträde ur EU, effekterna av pressade oljepriser och ett inbromsande Kina spås Göteborgsregionens konjunktur fortsätta stärkas under 2016.

Comments are closed.