Exportrådet och Invest Sweden går samman

Business Sweden är namnet på den verksamhet som uppstår när nu Exportrådet och Ivest Sweden slås samman. Sammanslagningen är en följd av resultatet av utredningen ”Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige -, handels- och investeringsfrämjande” (Ds 2011:29) av Torsten Ericsson på uppdrag av Regeringskansliet.

Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska företag att nå ut med sina produkter och tjänster samt att skapa förutsättningar för mindre företag att växa internationellt. I uppdraget ingår också att identifiera och skapa affärsmöjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknad.
Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägarskapet ger Business Sweden en ställning som öppnar dörrar på alla nivåer och som även avspeglas i ett brett utbud av tjänster, service, stöd och kontakter för att främja svensk handel och investeringar i Sverige.

 

Comments are closed.