EU:s havsbaserade vindkraft upp 51 procent

Den havsbaserade vindkraften i EU ökade med 51 procent under 2010, vilket innebär en rekordtillväxt. 308 nya havsbaserade vindkraftverk, med en sammanlagd effekt på 883 MW, installerades i nio vindkraftparker fördelat på fem länder, enligt en sammanställning av European Wind Energi Association (EWEA).

– Utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften i EU har tagit ordentlig fart och tillväxten ser ut att bli kraftigt också under 2011, säger Gunnar Birksten, vice vd Svensk Vindenergi.

Totalt finns nu 1 136 havsbaserade vindkraftverk i EU, med en sammanlagd effekt på 2 946 MW. Elproduktionen från dessa vindkraftverk motsvarar enligt EWEA Berlin och Bryssels samlade elkonsumtion.

Storbritannien leder utbyggnaden med en total effekt på 1 341 MW. Därefter kommer Danmark 854 MW och Nederländerna 249 MW. Sverige ligger på femte plats med 164 MW.

EWEA:s prognos för havsbaserad vindkraft är fortsatt stark tillväxt med utökad kapacitet på
1 000-1 500 MW under 2011, enligt rapporten ”The European offshore wind industry – key trends and statistics 2010”.

Comments are closed.