EU satsar 7 miljarder euro i FP 7

EU-kommissionen lanserar nu de nya utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram (FP 7) för forskning och utveckling. Totalt handlar det om närmare 7 miljarder euro i stöd till forskning för att främja innovation för hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa, rapporterar Vinnova.

Årets FP7-utlysningar uppges ha ett starkare fokus på innovation och främjar forskning som tar itu med de största samhälleliga utmaningarna i vår tid, i synnerhet klimatförändringarna, energi- och livsmedelsförsörjning, behovet av ökad resurseffektivitet, hälsa och en åldrande befolkning.

Små och medelstora företag ska prioriteras i de nya utlysningarna med ett paket på nästan 1 miljard euro. Utöver de nya förenklade reglerna lanserades tidigare i år, innehåller investeringspaketet ett nytt finansieringsinstrumentet för riskspridning – "Risk-Sharing Finance Facility for SMEs" – med en budget på 120 miljoner euro som hanteras av Europeiska Investeringsbanken.

Europeiska forskningsrådet, ERC, kommer att bevilja närmare 1,6 miljarder euro till de främsta etablerade och nya forskarna i Europa. För att överbrygga klyftan mellan resultat av spetsforskning och kommersialisering har man presenterat ett nytt initiativ.

EU-kommissionen har också instiftat ett nytt EU-pris för kvinnliga innovatörer vars arbete har finansierats av det sjunde ramprogrammet för forskning eller tidigare program.

Betydligt mer information och aktuella länkar finns via den här länken till Vinnova.

Comments are closed.