EU-projektet ENCORE utvecklar teknik för framtidens heterogena flerkärniga datorsystem

Trenden inom storskaliga beräkningssystem just nu är att antalet processorkärnor på ett chip fördubblas vartannat år. Detta leder till processorchip med flera 100-tals kärnor inom 10-15 år. Att utveckla parallella tillämpningar som kan utnyttja kraften i dessa processorer med många kärnor är den största utmaningen för forskare och näringsliv inom skalbara datorsystem och troligen inom hela fältet datavetenskap.

Målet för EU-projektet ENCORE (ENabling Technology for a programmable many-CORE) är att erbjuda en programmeringsmodell som förenklar användningen av flerkärniga processorer och som avsevärt förbättrar deras användbarhet, tillförlitlighet, kodportabilitet och skalbarhet av prestanda. Projektet bygger vidare på framgångarna av programmeringsmodellen OpenMP 3.0 och den europeiskt utvecklade mångkärnearkitekturen i projektet SARC, och kommer stärka den europeiska kompetensen inom områdena parallella processorer, konfigurerbara datorarkitekturer, systemprogramvara, och programmeringsverktyg.
Det treåriga projektet har en budget på 3,5 milj euro. Det har startat sin verksamhet genom att ta en helhetssyn på parallellisering och programmerbarhet som omfattar hårdvara såväl som hela verktygskedjan för programmering (från tillämpning till systemprogram). ENCORE-projektet kommer att definiera en lättanvänd parallell programmeringsmodell som erbjuder kodportabilitet över flera parallella arkitekturer. Det kommer också att utveckla ett exekveringssystem (run-time) för att dynamiskt upptäcka, hantera och utnyttja parallellitet, datalokalitet och hantera chip-resurser över flera parallella arkitekturer och tillhandahålla lämpligt hårdvarustöd för parallell programmering och exkveringssystemet för att möjliggöra skalbarhet, hög prestanda och kostnadseffektivitet.
Projektets framgång bestäms till stor del av hur resultaten tas upp av slutanvändarna. Därför föreslår ENCORE utvidgningar av de redan väl kända och spridda programmeringsspråken C och C++ vilka är allmänt accepterade av programmerare i gemen och som dessutom har starkt stöd i industrin. Därutöver ska ENCORE lösa frågor som rör schemaläggning av parallella beräkningar och lokalitetsaspekter för både homogena såväl som heterogena flerkärniga arkitekturer
– Målet för ENCORE projektet är att den genomsnittliga programmeraren enkelt och effektivt ska kunna utnyttja framtida many-core-chip utan att drabbas av svåra programmeringsutmaningar, och därmed förenkla införandet av many-core i produkter, säger Alex Ramirez, teknisk projektledare för ENCORE och ledaren för gruppen för heterogena arkitekturer vid datavetenskapsinstitutionen på Barcelona Supercomputer Center.
Projektet koordineras av Barcelona Supercomputing Center och samlar ledande tekniska forskningsorganisationer som Delft University of Technology (Nederländerna), Stiftelsen för forskning och teknik – Hellas (Grekland), KTH – Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige), Technion – Israel Institute of Technology (Israel), ARM Limited (Storbritannien), och Technische Universität Berlin (Tyskland).

Comments are closed.