Ethernetkretsar för rymden

Ethernet blir allt vanligare i rymdfarkoster för att möjliggöra högre kommunikations- och datahastighet samt underlätta samfunktion mellan satelliter och andra rymdfarkoster. Därför lanserar Microchip industrins första Ethernettranceiver som är godkänd för rymdbruk.

Utöver den nya strålningstoleranta Ethernettranceivern VSC8541RT, har företaget också fått slutlig rymdkvalificering för den nya strålningstoleranta styrkretsen SAM3X8ERT, företagets senaste processor med ARM Cortex-M3 kärna och inbyggd Ethernetgränssnitt.

Båda kretsarna är COTS-baserade med en förbättrad nivå av strålningstolerans och högt tillförlitligt flöde, samt är tillgängliga i plast- och keramikkapslar. De har samma benkonfiguration, vilket gör att konstruktörer kan påbörja implementeringen med COTS-kretsar innan de övergår till rymdklassade komponenter. Detta minskar både utvecklingstiden och kostnaden.

– Microchips COTS-baserade process för rymdklassad utrustning klarar behoven för allt från jordnära satellitsystem till uppdrag i djuprymd, säger Bob Vampola, associerad vice ordförande för Microchips flyg-, rymd- och försvarsenhet.

Tranceivern VSC8541RT har ett fysiskt gränssnitt (PHY) med en port för Gigabit Ethernet och GMII-, RGMII-, MII- och RMII-gränssnitt. Strålningsprestanda har verifierats och dokumenterats i detaljerade rapporter. VSC8541RT är latch-up-immun upp till 78 Mev; TID har testats upp till 100 krad. En komponent med bithastighet begränsad till 100 Mbit/s med samma strålningstoleranta krets och kapsel, VSC8540RT, är också tillgänglig i plast- och keramkvalificerade versioner.

Den strålningstoleranta styrkretsen SAM3X8ERT är baserad på ARM Cortex-M3 processorkärnan, som ger 100 DMIPS. Komponenten utnyttjar samma ekosystem som industrivarianten. SAM3X8ERT bidrar till den systemintegreringstrend som hjälper till att föra rymdindustrin mot mer avancerade tekniker. Utöver Ethernet-gränssnitt finns också 512 kbyte “Dual Bank”-flash, 100 kbyte SRAM, ADC och DAC samt dubbel CAN-styrning.

Konstruktörer kan utnyttja den kommersiella Arduino Due-satsen för SAM3X8ERT tillsammans med VSC8541EV utvärderingskort för VSC8541RT. SAM3X8ERT-kretsen stöds av den integrerade utvecklingsmiljön Atmel Studio för utveckling, avlusning och programvarubibliotek.

VSC8541RT i plast- eller keramikkapsel samplas nu och kvalificerade SAM3X8ERT-kretsar finns i tillverkningskvantiteter. SAM3X8ERT kommer i en keramikprototyp för rymdklassade keramikkapslar och tillförlitliga plastkapslar. VSC8541RT kommer i en keramikprototyp för rymdklassade keramikkapslar och högt tillförlitliga plastkapslar. Dessa omfattar allt från QFP144-kapslar för SAM3X8ERT- till CQFP68-kapslar för VSC854xRT.

Comments are closed.