Ericsson varslar och nyanställer

Ericsson AB informerar i dag sina anställda om en anpassning av verksamheten som innebär en minskning med omkring 400 tjänster i Stockholm och med omkring 50 tjänster i Göteborg inom försäljning och administration.

Företaget menar att behovet av att anpassa verksamheten är en följd av den regionstruktur som infördes 2010 där viss kompetens inom försäljning och administration flyttar närmare kunderna; anpassad kostnadsstruktur inom delar av verksamheten; samt att det ständigt pågående effektivitetsarbetet har minskat behovet av administrativ personal inom framför allt IT.

Parallellt med att verksamheten anpassas och tjänster inom försäljning och administration minskar, har Ericsson behov av att anställa omkring 250 ingenjörer inom forskning och utveckling. Behov av rekrytering finns främst inom utveckling av LTE, fjärde generationens mobilteknologi.

– Det är naturligtvis ett väldigt tråkigt besked att behöva varsla om uppsägning i Stockholm. Vi har behov av att anpassa verksamheten även i Göteborg, men här ser vi att det går att lösa genom frivillighetspaket. Anpassningen vi står inför är en konsekvens av att vi förändrat vår organisation till den nya regionstruktur där vissa tjänster flyttar närmare våra kunder, att vi behöver anpassa kostnadsstrukturen inom delar av verksamheten, samt att vi i dag har en mer effektiv organisation där behov av administrativ personal inom framför allt IT har minskat, säger Göran Henriksson, personalchef för Ericsson i Sverige.

Förhandlingar med de fackliga representanterna om hur övertaligheten ska genomföras har påbörjats och innan sommaren förväntas samtliga berörda medarbetare ha blivit informerade. Som en del i det arbetet kommer Ericsson att erbjuda ett frivillighetspaket för att anpassa verksamheten i Göteborg, samt till anställda inom de områden som berörs av varslet i Stockholm. Dessutom ser man över det kompetensbehov som i dag fylls ut av konsulter.

Ericsson AB är det legala bolag där majoriteten av de anställda i Sverige finns. Antalet anställda i Sverige var i slutet av föregående kvartal 17 848 personer.

Comments are closed.