Ericsson varslar i Sverige

Ericsson varslar 2200 anställda om uppsägning och skär även ned med 850 konsulter i Sverige. Verksamheten vid företagets produktionsanläggning i Katrineholm avvecklas och en ny produktionsstrategi införs med en högre andel outsourcing.

Ericsson konkretiserar nu sitt kostnads- och effektiviseringsprogram som meddelades i november förra året och som ska leda till besparingar på cirka 9 miljarder kronor globalt, med full effekt 2017. Företagets planerade neddragningar i Sverige påverkar följande orter: Stockholm (1.125), Borås (200), Göteborg (140), Kumla (130), Linköping (120) och Karlskrona (85). Till det avser Ericsson också att helt avveckla verksamheten i Katrineholm vilket berör 400 anställda.

En anledning till neddragningarna är att företaget reducerat antalet hårdvaru- och mjukvaruplattformar under en längre tid och även förändrat arbetssätt inom FoU, enligt Ericssons vd Hans Vestberg.

Enligt fackförbundet Sveriges Ingenjörer har förhandlingarna mellan facken och företaget pågått i stort sett oavbrutet under de senaste dagarna. Individuella besked till de anställda som berörs av neddragningarna beräknas ges i juni 2015.

Nettoantalet anställda i Ericsson ökade 2014 med 3 715 personer. I slutet av 2014 uppgick det totala antalet anställda till 118 055 personer (114 340), varav 19 251 personer tillkommit. Samtidigt lämnade 15 536 personer Ericsson på grund av normal personalomsättning och verksamhetens pågående omställning. År 2000 hade Ericsson över 42 000 anställda i Sverige. Före dagens neddragningar är bolaget nere på strax över 17 500 anställda, enligt fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Comments are closed.