Ericsson tecknar MoU med LG Uplus

Ericsson och den sydkoreanska nätoperatören LG Uplus har tecknat en avsiktsförklaring (MoU) som avser utveckling av plattformar inom 5G och IoT. Samarbetet täcker SDN och NFV, content delivery networks och IoT-Advanced.

Enligt villkoren i avtalet kommer samarbetet inledningsvis att pågå fram till 2020 och omfatta fyra nyckelområden: IoT infrastruktur, inklusive smalbands-LTE; mjukvarudefinierade nätverk (SDN) och nätverksfunktioner för virtualisering (NFV); content delivery networks (CDN); och IoT- Advanced-teknik.

Ericsson och LG Uplus kommer enlig bolagen att upprätta teknik- och frekvensstrategier och arbeta tillsammans för att utarbeta en färdplan för långsiktig nätverksutveckling. De båda kommer också att samarbeta inom ett brett spektrum av områden, bland annat forskning, test och resultatdelning samt utveckling av teknik och utrustning.

Mobilnätoperatören LG UPlus ingår i LG Group som också är moderbolag till konsumentelektronikjätten LG Electronics. LG Group är Sydkoreas fjärde största konglomerat.

Comments are closed.