Ericsson ökade omsättningen 11 procent

Bokslutet för 2008 slutade på en omsättning på 208,9 miljarder SEK. Det är 11 procent högre än föregående års omsättning. Dock sjönk nettoinkomsten till 11,3 (21,8) miljarder SEK.
Ett förbättrat kassaflöde resulterade i 34,7 miljarder i kassan. Koncernchefen Carl-Henric Svanberg kommenterade bokslutet med ett påpeka att Ericsson affärsområde för infrastruktur inte alls har påverkats av den ekonomiska krisen i världen, men troligen kommer att göra så under 2009 och han nämnde i förbigående att man därför tvingas vidta åtgärder. Antalet försålda mobiltelefoner väntas gå ned.
– Men trots nedgången på världsmarknaden ser vi ett ökat behov av telekom generellt sett. Aktiemarknaden reagerade under dagen försiktigt positivt på rapporten.

Comments are closed.