Ericsson och STMicro går skilda vägar

Nu är det slut på STEricsson-äventyret. Efter flera år av stora förluster har STMicroelectronics och Ericsson beslutat att stänga det samägda företaget. Den verksamhet som blir kvar delas upp mellan de bägge ägarna, Men totalt försvinner 1 600 arbetstillfällen i Europa och övriga världen.

Ericsson tar över ca 1 800 av de totalt 4 450 STEricsson-anställda. De flesta av de arbetstillfällena finns i Sverige, Tyskland Indien och Kina. Men mellan 400 och 600 arbetstillfällen försvinner i Sverige och mellan 50 och 80 i Tyskland.
Ericsson kommer att behålla produktionen av 4G multimodmodem och STMicroelectronics kommer att behålla andra STEricsson-produkter, inklusive en del tillverknings- och testanläggningar. Inga fabriker att stängas.
Kostnaden för nedläggningar och omstruktureringar beräknas för STMicros del hamna mellan 350 och 450 miljoner dollar. Ericsson har avsatt drygt 500 miljoner dollar för förändringarna.

Comments are closed.