Ericsson och LiU stärker banden

På tisdagen den 16 februari signerade Ericsson och Linköpings universitet (LiU) ett tioårigt avtal om strategisk samverkan inom utbildning, forskning och innovation. Det gäller bland annat områden såsom positionering och autonoma system.

Samverkansavtalet skrevs under av Linköpings universitets rektor Helen Dannetun och Ericssons forskningsdirektör Sara Mazur. Samtidigt presenterades några viktiga forskningssamarbeten, som inom positionering, autonoma system, maskininlärning och innovation.

– Linköpings universitet är viktigt för oss, dels för vår framtida kompetensförsörjning, vi får möjlighet att rekrytera nya unga talanger, och dels för den forskning i världsklass som bedrivs vid universitetet, säger Sara Mazur, chef för Ericsson Research.

– Vi har redan i dag goda relationer med Linköpings universitet, men ett partnerskap innebär att vi knyter starkare band. Det ger oss också möjlighet att bredda samarbetet inom nya forskningsområden.

Även Helen Dannetun ser fram emot ett fördjupat samarbete.

– Vi har sedan många år en mycket god samverkan med Ericsson, inte minst här i Linköping där samverkan på utbildningssidan är stor. Ericsson är ett globalt företag, ledande inom sin bransch, och det är naturligtvis värdefullt för oss att både bredda och fördjupa vårt forskningssamarbete, säger Helen Dannetun.

Partnerskapet kommer bland annat att innebära ett ökat antal examensarbeten, att Ericssons experter håller gästföreläsningar och att de bidrar med så kallad ”industrirelevans” i större forskningssatsningar. Forskningssamarbetet skall också fördjupas och breddas till nya områden, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.