Ericsson och Apple sluter fred

Ericsson och Apple har kommit överens om ett globalt patentlicensavtal som löser alla pågående rättstvister avseende patentintrång mellan de båda företagen. Apple kommer att göra en inledande betalning och samtidigt höjer Ericsson sin prognos för 2015 års licensintäkter till 13-14 miljarder kronor.

Som en del av det sjuåriga avtalet kommer Apple att göra en inledande betalning till Ericsson och därefter betala löpande licensavgifter. De specifika villkoren för avtalet är konfidentiella men Ericsson meddelar samtidigt att företaget uppskattar att patent- och licensintäkterna för helåret 2015 kommer att uppgå till 13-14 miljarder kronor. Det kan jämföras med företagets licensieringsintäkter på 9,9 miljarder kronor under 2014.

Avtalet innebär att utredningen av US International Trade Commission, pågående stämningar i U.S. District Court for the Eastern District of Texas och U.S. District Court for the Northern District of California samt rättegångar i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna avslutas.

Företagen kommer enligt avtalet även att samarbeta inom flera teknikområden, till exempel 5G-utveckling, trafikkontroll av videonät samt optimering av trådlösa nätverk.

– Vi är glada över det nya avtalet med Apple, vilket banar väg för båda företagen att fortsätta fokusera på att få ut ny teknik till den globala marknaden, och öppnar upp för fler gemensamma affärsmöjligheter i framtiden, säger Kasim Alfalahi, Ericssons Chief Intellectual Property Officer i ett pressmeddelande.

Comments are closed.