Ericsson köper turkisk systemintegratör

Bizitek, ett 116 man starkt Turkiskt företag med systemintegration och system för affärsstöd som specialitet, har till 100 procent övertagits av Ericsson.
Ett pressmeddelande framhäver att köpet stärker Ericssons möjlighet att hjälpa operatörer i att förändra sina telenät till helt IP-baserade nät och att optimera sina stödsystem med avseende på drift och affärer.
Köpet av Bizitek innebär att Ericsson tar över ansvaret för de 116 anställda. Integrationen planeras vara slutförd inom 12 månader.

Comments are closed.