Ericsson kan bli AT&Ts huvudleverantör av LTE

Efter intensiva tester i lab och på fält av utrustning från olika leverantörer har AT&T valt att fortsätta med sitt samarbete med Ericsson med avseende på LTE.

Som del av denna fleråriga överenskommelse kommer Ericsson att stärka sin roll som nyckelleverantör genom att leverera utrustning för LTE-nät och tillhörande tjänster som konstruktionsarbete, driftsättning och optimering.
AT&T planerar att genomföra försök i fält med LTE-teknik senare i år och en kommersiell utplacering är planerad att inledas under 2011.
AT&T har tidigare utnämnt Ericsson till huvudleverantör för produkter och tjänster för trådbunden access.
Hittills har Ericsson skrivit kontrakt för kommersiella LTE-nät med fyra andra stora, globala operatörer. Två av dessa finns i USA vars marknad är den snabbast växande för LTE.

 

Comments are closed.