Ericsson förvärvar delar av Elcoteq

Elcoteq är en underleverantör till Ericsson och avtalet avser delar av Elcoteq’s tillverkningen i Estland. Köpeavtalet ska säkra tillverkningskapacitet då Elcoteq är under omstrukturering och konsolidering av sin verksamhet i Europa.
Köpeskillingen är satt till 30 miljoner euro och hänför sig till lager och en mindre del övriga tillgångar. I avtalet ingår även övertagandet av cirka 1 200 anställda. Ericsson uppger att de gör det här för att säkra tillverkningskapacitet i Estland då Elcoteq levererar radioaccessprodukter till Ericssons 2G och 3G basstationer samt optik och transmissionsutrustning. Ericsson lade ut sin volymtillverkning på externa parter för mer än tio år sedan och den strategin ligger kvar.

Comments are closed.