Ericsson EMP och ST-NXP Wireless bildar gemensamt bolag

Ericsson Mobile Platforms och nybildade ST-NXP kommer att slås samman i ett gemensamt bolag.
Bolagen kommer att vara hälftenägare i en verksamhet med en försäljning som motsvarar pro-forma 2007 på 3,6 miljarder dollar. Ett bolag, med 7000 anställda, kommer att arbeta med utveckling och marknadsföring och det kommer även att bildas ett separat plattformsbolag med 1000 anställda.
Av de totalt 8000 anställda kommer 3000 från Ericsson och 5000 från STMicroelectronics. Samriskbolaget kommer inte att ha egen "fab". I ställer kommer man att anlita ST och andra kiselleverantörer.
ST väntas utnyttja sin option på att köpa ut NXPs tjugoprocentiga andel innan transaktionen genomförs. Frans van Houten, CEO för NXP säger att stödjer "det nästa steg som Ericsson och NXP väntas ta".
ST kommer att bidra med sina lösningar för multimedia och uppkoppling liksom sin 2G/EDGE-plattform och starka 3G-lösningar. Detta innefattar kundrelationer med Nokia Samsung och Sony Ericsson.
Ericsson bidrar med sina plattformar för 3G och LTE liksom sina kundrelationer med Sony Ericsson, LG och Sharp.
Huvudkontoret kommer att ligga i Genève. Var och en ägarna kommer att ha fyra styrelsemedlemmar. Carl-Henric Svanberg nomineras av Ericsson till styrelseordförande medan Carlo Bozotti blir vice styrelseordförande.

Comments are closed.