EPCOS blir japanskt

Styrelsen för Epcos har idag (1 september) accepterat ett bud som innebär att TDK betalar 17,85 euro för varje EPCOS-aktie.

Meningen är dock att EPCOS fortfarande skall vara ett Tysklandsregistrerat företag med TDK som majoritetsägare.
Budet från TDK kom redan 25 augusti. EPCOS fann i en granskning att detta uppfyllde "företagets intressen, dess kunders, aktieägares och anställdas". Med detta som bakgrund beslöt styrelsen att anta budet.
För att affären skall genomföras krävs det att 56 procent av aktieägarna accepterar budet. Det krävs också ett godkännande av de tyska myndigheterna. Redan idag äger TDK 29 procent av aktierna.
TDK tror att affären skall kunna genomföras i oktober. Då kommer TDK att bryta ut sin verksamhet för passiva komponenter för att slå samman dessa med EPCOS i ett nytt bolag. Detta kommer troligen att heta TDK EP Components KK. Utbrytningen ur TDK måste godkännas i en bolagsstämma som skall hållas i juni 2009.
Det finns i dagsläget inga planer på att flytta EPCOS huvudkontor, eller dess fem fabriker.

Comments are closed.