”Energy harvesting” med liten DC/DC-omvandlare

Linear Technology lanserar idag en DC/DC-omvandlare som kan omvandla energin från termoelektriska generatorer till elektrisk energi. LTC3108 är den första i en ny familj kretsar.

Energin från en termoelektrisk generator, som ett Peltierelement, räcker för att driva omvandlarkretsen, som i sin tur kan användas exempelvis för att driva en sändare i ett trådlöst sensorsystem. Peltierelement används normalt för att skapa kyla. När spänning påförs blir ena sidan kall, den andra varm. Elementet kan även användas tvärt om: genom att utsätta respektive sida för kyla och värme kan det ge elenergi. Alternativt kan man använda termoelektriska infraröda sensorer ("thermopiles") eller små solceller.
LTC3108 är en självsvängande DC/DC-omvandlare som ut ger 2,2 V för att driva exempelvis en mikroprocessor. Dessutom ger kretsen en spänning som kan väljas till 2,35, 3,3, 4,1 eller 5 V för att driva exempelvis en Zigbee-transceiver eller sensorer.
Ett svårt problem som konstruktörerna vid Linear Technology hade att lösa var att få omvandlaren att starta med låg tillförd energi. Resultatet av ansträngningarna blev att LTC3108 startar vid bara 20 mV in. Tomgångsströmmen är bara 6 µA.
För sin funktion kräver LTC3108 en transformator med omsättningen 1:100, två kopplingskondensatorer samt fyra avkopplingskondensatorer. Kretsen är kapslad i en 12 bens DFN-kapsel i formatet 3×4 mm, eller en 16 bens SSOP.

 

Comments are closed.