Energisparande lödning i ångfas

I valet mellan omslutningslödning och lödning i ångfas ger den senare metoden kraftiga energibesparingar. Asscon satsar på de senare alternativet när de ställer ut på Productronica.


Framtida koldioxidutsläpp kommer att begränsas med utsläppsrätter.
– Med våra lödningssystem i ångfas hanterar vi problemet eftersom de förbrukar mycket mindre energi än dagens system för omslutningslödningar, förklarar Axel Wolff, försäljningschef på Asscon GmbH.

I genomsnitt förbrukar ugnar för omslutningslödning mellan 15 och 20 kW/timme, medan en ugn för lödning i ångfas drar kring 4,5 kW/timme.

En annan fördel är att lödning i ångfas sker i lägre temperatur, vilket bland annat utsätter enheten för mindre värmespänningar.

Asscon kommer att ställa ut i hall A4, monter 265 på Productronica i München.

Comments are closed.