Energisamarbete för framtiden

"Standup for Energy" är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, KTH, SLU och Luleå tekniska universitet.

På Energitinget i Älvsjö den 16-17 mars presenteras forskningsprogrammet som ska finna framtidens förnybara energi för hushåll, industrier och transporter.

Hur kan nästa generation bilbatterier lagra el som kan kopplas till elnätet? Hur kan hushållen bidra till framtidens elproduktion? Hur distribueras den el som finns i elnätet? På vilket sätt kan produktion av förnybar energi bidra till att skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt? Hur kan man kommersialisera resultaten så att de kan användas av industrin? Mer information om Energitinget och program finns på: http://www.sverigesenergiting.se/index.php

Comments are closed.