Energimyndigheten utlyser tävling

Har du en innovativ idé som handlar om energisystemlösningar för byggnader som producerar solel? Då har du möjlighet att vinna 10.000 euro i Energimyndighetens nya globala tävling Intelligent Energy Management Challenge.

– Kombinationen av solenergi och energilagring är ett viktigt utvecklingsområde för Sveriges framtida energisystem. Denna upphandlingsplattform för innovation har stora möjligheter att finna nya lösningar, anpassade till de behov som finns hos de deltagande kommunerna Eskilstuna, Uppsala, Arvika och förhoppningsvis många fler, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Framtidens energisystem kommer att behöva mer lagring och flexibilitet, eftersom andelen förnybar elproduktion ökar. Kommuner och fastighetsägare är enligt Energimyndigheten intresserade av lösningar och där finns också drivkraft att öka lönsamheten för egenproducerad solel. Tävlingen syftar till att stödja behovsdriven innovation och underlätta kommersialiseringen av framtagna lösningar.

Tre svenska kommuner deltar i tävlingen med syfte att investera i innovativa lösningar. Det Eskilstuna, Uppsala och Arvika men det finns även möjligheter för andra kommuner att anmäla sitt intresse. Fyra tekniska lösningar har möjlighet att vinna upp till 10.000 euro vardera i tävlingen som stänger den 2 februari 2016. Vinnarna kommer att bjudas in till förhandlingar med de deltagande kommunerna om pilotprojekt värderade till 50 000 euro per kommun och framgångsrika projekt kan enligt Energimyndigheten resultera i upphandlingar till ett värde av minst 2,8 miljoner euro.

Energimyndigheten är huvudorganisatör av tävlingen. Till sin hjälp har myndigheten knutit Swedish Incubators & Sience Park (SISP), som också koordinerar tävlingen och möjliggör för facilitering och support via regionala innovationsmiljöer i Sverige. Till hjälp har Energimyndigheten även engagerat NineSigma, ett amerikanskt företag som enligt myndigheten har stor erfarenhet av att skapa och driva innovationstävlingar med lyckat resultat. De vinnande bidragen offentliggörs 30 april 2016.

Comments are closed.