Energimyndigheten stödjer lysdiodsprojekt

Energimyndigheten stödjer ett lysdiodsprojekt genom ett bidrag på 3,15 miljoner kronor till LEAD-företaget Ecospark i Norrköping, som genom nyemissioner på totalt 3,15 miljoner också har säkrat samfinansieringen av projektet.

Målet med projektet är att ta fram en prototyp av en lysdiod med betydligt lägre tillverkningskostnad samt bättre ljuskvalitet med avseende på färgåtergivning än vad dagens lysdioder kan erbjuda.

Projektet går under namnet ”Prototyputveckling av vit, högeffektslysdiod baserad på zinkoxid med nanostruktur.” Miljöfördelarna med att använda zinkoxid i lysdioder uppges vara flera; det är ett miljövänligt material med låg toxicitet, det är billigt och enkelt att tillverka och det ger ett högkvalitativt vitt ljus.

– Energimyndighetens beslut att bevilja vårt projekt ger oss en god möjlighet att bevisa att vår unika och patenterade teknik är stabil och kostnadseffektiv samt att den ger produkter som är överlägsna dagens befintliga lysdioder med avseende på färgåtergivning. I och med myndighetens beslut kommer vi rekrytera personal för att snabba på genomförandet av projektet, säger Magnus Hägglund, vd för Ecospark AB.

Energimyndighetens motivering till stödet är: ”Ecosparks koncept bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå den kostnadseffektivitet och höga ljuskvalitet som krävs för att konkurrera inom allmänbelysning och därmed bidra till ett resurseffektivare och uthålligare energisystem.”

Comments are closed.